Gå til indhold
Bygma Gruppen fokuserer på FN's Verdensmål 4, 12 og 15
Bygma Gruppen fokuserer på FN's Verdensmål 4, 12 og 15

Pressemeddelelse -

Bygma Gruppen bakker op om FN’s Verdensmål

Bygma Gruppen har udvalgt tre af FN’s Verdensmål, hvor virksomheden - igennem sine forretningsaktiviteter og sin ekspertise - kan sætte størst muligt aftryk på en bæredygtig udvikling.

I første omgang vil koncernen fokusere på verdensmål nr. 4, 12 og 15 - Kvalitetsuddannelse, Ansvarligt forbrug og produktion samt Livet på land.

Udfordringer og fremtidssikring
”Det er vigtigt for os, at vi handler ansvarligt og bidrager til en bæredygtig udvikling; både nationalt og globalt. Vi ønsker at tage et ansvar for, at vores produkter understøtter den bæredygtige udvikling” siger koncernchef Peter H. Christiansen,” og vi ønsker at påvirke vores kunder og kunders kunder til at indkøbe certificeret træ og bæredygtige produkter til at bygge med.

Ved at arbejde med FN’s Verdensmål er vi med til at løse nogle af verdens største udfordringer og samtidig fremtidssikre vores egen forretning. De tre mål, vi har valgt at fokusere på, udspringer naturligt af vores kerneforretning og kendetegner den måde, vi har ageret på, siden virksomheden blev grundlagt. Det er her, vi fremover kan øve indflydelse og gøre en forskel”.

Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
”Som en stor danskejet virksomhed har vi et samfundsansvar for at tiltrække og uddanne unge, og ca. 100 elever er til stadighed under uddannelse hos os”, siger Peter H. Christiansen videre. ”Derudover har vi gennem en årrække investeret stort i lederuddannelse.

Vi uddanner medarbejderne til at møde både nutidens og fremtidens udfordringer; herunder i at vejlede om bæredygtige produkter og i at forstå behovet for bæredygtigt byggeri. Verdensmålene udgør en god basis, men det er mindst lige så vigtigt at viden og kompetencer er forankret i organisationen, så vi alle kan være med til at tage den bæredygtige udvikling til det næste niveau – og at påvirke vores kunder til at gøre det samme. Derfor har vi uddannet mere end 200 bæredygtighedsambassadører i vores forretninger. Og om kort tid starter en uddannelse af regionale ”bæredygtighedsspydspidser”, der skal løfte vidensniveauet om bæredygtighed yderligere og være ressourcepersoner for ambassadørerne og dermed for vores kunder”.

Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

”For at blive leverandør til Bygma skal vores leverandører underskrive vores Code of Conduct, som sikrer, at samarbejdspartnere efterlever standarder og konventioner; både når det gælder miljø, menneskerettigheder, sociale forhold og antikorruption” pointerer Peter H. Christiansen. ”Bygma foretager årligt et antal audits, og vurderer om alle positivt lever op til Bygma Gruppens Code of Conduct.

Desuden tilskynder vi vores leverandører - via samarbejde, rådgivning og uddannelse - til at registrere deres bæredygtige produkter og dokumentation i branchens portal over bæredygtige produkter, BygDok, som henvender sig til byggeriets parter og alle, der vil bygge bæredygtigt. Vi ved, at bl.a. dokumentation for certificering vil blive differentierende for vores kunder i fremtiden”.

Verdensmål 15 - Livet på land
”Bygma Gruppen ønsker at være med til at præge udviklingen af det bæredygtige byggeri i Danmark” siger koncernchefen videre. ”Alt Bygmas træ kan leveres som FSC- eller PEFC-certificeret, hvilket betyder, at vi er med til at sikre ansvarlig og bæredygtigt skovbrug, der tager hensyn til mennesker, dyr og planteliv. Certificeringerne er også med til at sikre, at de mennesker, der arbejder i skoven, har den rette uddannelse, det rette sikkerhedsudstyr og får en fornuftig løn.

Bæredygtighed er gået fra at være en megatrend til at være en markedspræmis. Vi ser det som en pligt, som minimum, at kunne tilbyde vores kunder dokumenteret bæredygtigt materiale og at kunne vejlede om det.”

I de kommende år vil Bygma Gruppen derfor have fokus på Verdensmål 4, 12 og 15.

Emner

Kategorier


Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.400 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. Bygma Gruppen havde i 2018 en omsætning på ca. 7,9 mia. DKK.

Kontakt

Lasse Weien Svendsen

Lasse Weien Svendsen

Pressekontakt Marketingdirektør Marketing 27885783