Gå til indhold
Bygma Gruppens adm. direktør Peter H. Christiansen er tilfreds med årets resultat i en sund koncern, der fortsat vinder markedsandele
Bygma Gruppens adm. direktør Peter H. Christiansen er tilfreds med årets resultat i en sund koncern, der fortsat vinder markedsandele

Pressemeddelelse -

Endnu et godt år for Bygma Gruppen

Bygma Gruppen A/S har i dag offentliggjort sit regnskab for 2019. Bygma Gruppen - der primært henvender sig til det professionelle segment - har styrket sin markedsposition og er godt rustet til at imødegå den fremtidige konkurrencesituation.

”Vi anser årets regnskab som tilfredsstillende,” siger adm. direktør Peter H. Christiansen. ”2019 har været et år, hvor vi bl.a. har haft fokus på at integrere akkvisitioner og investere i udvikling af organisationen til et højere serviceniveau. Vi vinder markedsandele, samtidig med at vi driver en sund forretning.

Vi glæder vi os desuden over, at vi i den seneste medarbejdermåling med en deltagelse på 92,4 %, ligger top-in-class på arbejdsglæde og loyalitet. Den styrkede markedsposition og vores dedikerede medarbejdere betyder, at koncernen er godt rustet til at imødegå den intensiverede konkurrence fra et stadigt mere konsolideret marked”.

Årets resultat i Gruppen og Bygma A/S
Årsregnskabet for Bygma Gruppen viser en omsætning på 8.389,9 mio. kr. I forhold til 2018 er det en fremgang på 492,4 mio. kr. og en vækst på 6,2 %. Resultatet før skater 440,7 mio. kr.

Bygma A/S har i 2019 haft en flot vækst i omsætningen på 8,1%, hvilket er noget højere end den generelle markedsudvikling i Danmark på ca. 2,3%. Nettoomsætningen i Bygma A/S udgør 6.083,7 mio. kr., hvilket er 455,6 mio. kr. højere end sidste år. Resultatet før skat i Bygma A/S er 290,5 mio. kr.

Fremtid og forventninger
Der er efter regnskabsåret afslutning udbrudt pandemi med Coronavirus (COVID-19), som har sat store dele af samfundet i bero; både lokalt og globalt.

”Der kan muligvis komme en opbremsning i markedet i slutningen af 2020 og i 2021,” siger Peter H. Christiansen videre. ”Det er vi klar til at håndtere, og vi har fortsat fokus på det professionelle segment og på at videreudvikle kerneforretningen. I Danmark er vi lige nu ved at opføre et nyt stort trælast- og logistikcenter i København, som led i Bygma Gruppens strategi om at øge tilstedeværelsen i de større byer. Vi har konceptet og de økonomiske ressourcer til yderligere vækst.

Som en stor dansk virksomhed tager vi ansvar for det samfund, vi er en del af. Det var derfor med glæde at vi i 2019 modtog en flot anerkendelse fra Skatteministeren, da Bygma Gruppen igen er blandt de 100 største skattebidragsydere blandt erhvervsvirksomhederne i Danmark”.

Efter regnskabsårets afslutning har Bygma Gruppen overtaget aktiviteterne i XL Byg Sorø Trælast. 

Emner

Kategorier


Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.400 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. Bygma Gruppen omsatte i 2019 for 8,4 mia. DKK.

Pressekontakt

Jytte Wolff-Sneedorff

Jytte Wolff-Sneedorff

Pressekontakt Kommunikationsrådgiver Presse og Kommunikation 88 51 19 37